Obec Mikolajice

Archiv aktualit

Tříkrálová sbírka přinesla rekordní výnos

Letošní tříkrálová sbírka, pořádaná pod patronací Charity vynesla v naší obci celkem 17.547,- Kč. Jedná se o doposud nejvyšší vybranou částku. Děkujeme všem, kteří přispěli a také koledníkům a jejich doprovodu za krásnou koledu.

gdsgd

Výstavka zahájila advent

Tradiční vánoční výstavka zahájila i letos adventní čas v Mikolajicích. V prostorech místního sálu bylo prezentováno vánoční zboží a dekorace, které v uplynulých týdnech vlastnoručně vyráběly místní členky ČČK i další zapojené ženy z obce. Díky nim jsme tak mohli obdivovat rozličné věnce, svíčníky i další posly Vánoc. Výstavka, tentokrát s názvem Perníčková, přinesla také soutěž o nejhezčí a nejchutnější perníček. Pohodovou atmosféru dokreslily i koledy a říkanky z úst našich nejmenších, kteří přítoným sehráli rovněž pěknou pohádku.

Tak u nás vítej, předvánoční čase

fotogalerie po kliknutí zde

kjijjnkn6546bkjb

Dotace pro dobrovolné hasiče

V rámci programu Podpora dobrovolných hasičů v roce 2019 získal SDH Mikolajice dotaci ve výši 72.000,- Kč ( 90% z pořizovacích nákladů) na nákup sportovního vybavení především pro mladé hasiče. Z prostředků byly nakoupeny hadice, savice, sada na CTIF, bezpečnostní prostředky jako přetlakový ventil či přilby a také stan 6x3m.
Finance byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

geggqw

Měříme kvalitu vzduchu systémem PerfectAir

Jistě jste si všimli malé krabičky na prodejně potravin. Jedná se o systém měření kvality ovzduší v obci Mikolajice systémem PerfectAir. Měření vyhodnocuje množství prachových částí v ovzduší a vyhodnocuje tak kvalitu vzduchu, jeho teplotu a vlhkost.

Výsledky měření jsou dostupné na adrese www.perfectair.cz, na mapě naleznete Mikolajice a po kliknutí na zelené kolečko se Vám zobrazí aktuální údaje nebo statistiky.

rhe

22. Selská Hubertova jízda

22. Selská Hubertova jízda je za námi. Největší akce, kterou v Mikolajicích pořádáme přivítala na 70 koní a více něž 600 dalších účastníků.

Akce, konaná dne 19.10.2019 se nsela ve znamení pohodové nálady, kterou po celý den navozovala příjemná country hudba. Přehlídka koní a povozů nenechala nikoho na pochybách, že naše Hubertova jízda patří k největším svého druhu v kraji. Zatímco koně vyjely na projížďku do okloí, na ostatní návštěvníky čekalo soutěže o ceny, opákání párků a nechyběly ani tématické hry pro děti. K příjemné atmosféře přispělo zejména počasí, které umožnilo nádherné výhledy po krajině Nízkého Jeseníku. Pokud se chcete podívat, jak celá akce probíhala, navštivte stránku: https://www.zonerama.com/obecmikolajice/Album/5699537

ghtrgfgfdssgsfggsgsgsgshwhqwhw

Projekt mikroelektrárny Wave obsadil 2. místo ve finále EON Energy Globe 2019 v kategorii Obec

Projekt mikroelektrárny Wave, který byl v loni realizován v naší obci jako vůbec první takováto instalace na světě, se umístil na 2. místě ve finále celostátní soutěže EON Energy globe 2019 v kategorii Obec.

Pro Mikolajice to znamenalo nejen velkou mediální prezentaci, ale také ocenění za inovativní přístup k vytápění a výrobě elektrické energie.

Za účast v soutěži jsme obdrželi tento krásný certifikát

dsf

Více o mikroelektrárně naleznete po kliknutí zde.

trhtrh

rtz ffšw

Nejstarší hasiči ve Slezsku oslavili své 140. výročí

V sobotu 15.6.2019oslavil sbor dobrovolných hasičů v Mikolajicích 140. výročí svého založení. Bohatý program začal již dopoledne mší v kapli sv. Floriána, po níž následovalo vysvěcení zrekonstruované požární zbrojnice. Pro hasičskou veřejnost pak byla připravena slavnostní schůze sboru, již se zúčastnil i starosta okresního sdružení hasičů v Opavě a ředitel HZS ÚO Opava. Odpolední program pak začal průvodem praporů a hasičů obcí, který za doprovodu dechové hudby dorazil až na místní hřiště, kde už byla nachystána výstava techniky. Bohatý program okořenilo představení Policie ČR s vozidly, výstrojí a psovodem, na něj pak navázaly místní děti připravenou scénkou a svou techniku prezentoval také Hasičský sbor z Opavy. S improvizovanou scénkou se představili i členové zásahové jednotky a nechyběl ani požární útok ětí na hořící doměček. Po celé odpoledne byly pro děti připraveny atrakce jako skákací hrad, dětský den či malování na obličej. Dospělým pak zábavu spestřila místní kapela Guláš ze psa a večerní rockovou pařbu rozjela brněnská kapela Eminence rock. Třešničkou na dortu byl slavnostní ohňostroj.

gfdgrergqeqgqegščš+g+šhřěkmčž+čgš

Akce "Oslavy 140 let založení SDH Mikolajice" byla podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje

dfd

Titul Vesnice roku 2019 v Moravskoslezském kraji získaly Otice

Odborná komise v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 provedla hodnocení přihlášených obcí a 4.6. vyřkla svůj ortel - vítězem krajského kola se staly Otice. Mikolajice však rozhodně nezůstaly stranou a získaly hned dva diplomy.

Získaná ocenění:
Diplom za udržování a rozvíjení venkovských tradic - Selská Hubertova jízda

Diplom za inovativní rozvoj energetické soběstačnosti obce ( SMART Village)
- zároveň komise doporučila udělení ceny " Inovativní obec" za realizaci projektu stavby mikroelektrárny, která je plně automatickým zdrojem elektrické energie a vytápění obecních budov. Držte nám tedy palce, bojujeme dál...

fgghrtrhjtrhtrhrtehhhgerg

Pálení čarodějnic

I přes aprílové počasí se uskutečnilo poslední dubnový večer Pálení čarodějnic, které nikoho nenechalo na pochybách, že výskyt čarodějnic v Mikolajicích je velký a čarodějnice se chtějí alespoň jednou za rok setkat. Kromě kouzelných soutěží o poklad nechybělo ani pálení ńazdobené čarodějnice na dřevěné hranici a opekání špekáčků a hadích ocásků.
 
csdsfdsfsdfasfasa

 

Tradičńí rechotání připomělo příchod Velikonoc

I letos procházely naše děti obcí s tradičními rechotačkami a nahrazovaly tak zvony, které dle pověsti utichly a odletěly do Říma. Tradice předáváná po generace tak zapsala svůj další ročník.

ddsdasd

fewfrgfw

Obec získala dotaci z MSK na obnovu veřejného prostranství v centru obce

Moravskoslezský kraj udělil obci Mikolajice dotaci na projekt Obnova veřejného prostranství v centru obce. Finance budou využity na obnovu prostranství před hasičskou zbrojnicí a obchodem. Stávající rozpadající se asfaltový povrch bude nahrazen zámkovou dlažbou. Dotace ve výši 400.000,- Kč by měla dle rozpočtu akce pokrýt 47,32% z celkových nákladů. Obec tak díky krajské dotaci získá reprezentativní centrum, které bude sloužit pro široké spektrum potřeb obce.

wew

Kotlíková dotace

Ve středu 3.4.2019 probehla v sále obce Mikolajice informativní schůzka zájemců o tzv. Kotlíkovou dotaci.
Všichni, kteří by chtěli získat více informací, klikejte na odkaz níže.

sgfdsg

Více informací po kliknutí zde

Jednotka mikolajických hasičů povýšila do kategorie JPO III/1

Jednotka mikolajických hasičů povýšila do kategorie JPO III/1

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Mikolajice změnila kategorii svého zařazení z JPO V na JPO III/1. Na základě dlouhodobé přípravy družstva i techniky, která byla prováděna ve spolupráci s HZS Opava, tak bude nově jednotka zařazena do plošného pokrytí kraje a to nejen v rámci katastru obce, ale i mimo území svého zřizovatele. Jednotka bude také dále dovybavována technikou a prostředky, aby byla schopna plnit své úkoly na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V praxi to tedy znamená mimo zvýšení prestiže také častější výjezdy jednotky a dosah na různé dotační tituly.
K dosažení této mety našim hasičům srdečně blahopřejeme
hjfhghfh
 
 

Slavnostní otevření kogeneračního kotle Wave

V obci Mikolajice proběhlo ve středu 20.2.2019 slavnostní zahájení provozu kogeneračního kotle Wave, který je pilotním projektem výzkumného týmu z ČVUT v Praze – Univerzitního centra energeticky efektivních budov a je první takovouto instalací na světě.

Celou akci otevřelo živé vysílání České televize, která ve svém více než 8 minut trvajícím vstupu přiblížila funkci kotle a jeho výhody divákům napříč celou republikou. Následovala tisková konference, na níž se přítomní novináři dozvěděli informace o vývoji kotle, jeho instalaci v Mikolajicích i funkčních vlastnostech. Následně se všichni přítomní přesunuli k zakončení slavnostního aktu, při němž nechybělo přestřižení pásky, a byl tak pomyslně ukončen zkušební provoz a zahájen provoz běžný.
Starostovi obce Martinu Krupovi pomáhali s přestřižením pásky vývojář a duchovní otec kotle Wave Jakub Maščuch z ČVUT v Praze, projektant instalace v Mikolajicích Roman Mendrygal a Jan Marek, ředitel odboru Rady pro vědu, výzkum a inovace při Vládě ČR. Následovala prohlídka kotle, která volně přešla do odpoledního workshopu, na němž se starostové okolních obcí i další účastníci dozvěděli o výhodách a instalace kogeneračních kotlů pro zvýšení ekonomické efektivity budov.

rgergcvxghgfhgfhfhfhfjfjdtjzktzk

Další fotografie naleznete po kliknutí zde
Reportáž České televize naleznete po kliknutí zde (46 minuta)

Atmosféru Vánoc navodil adventní koncert

Dne 15.12.2018 se konal v kapli svatého Floriána v Mikolajicích adventní koncert, který uspořádal pro své občany, ale nejen pro ně, místní obecní úřad. Výnoční písně a koledy přednesla schola ze Slavkova. Krásně vyzdobená kaple spolu s tradičním betlémem byla ideálním místem pro předvánoční setkání a sklidnění se u krásných hudebních tónu.

 

fgdfiojhuijhihjoijjkjoj

Advent byl zahájen Vánoční výstavkou

ČČK Mikolajice ve spolupráci s OÚ připravili tradiční Vánoční prodejní výstavku, která se konala 2.12.2018. Expozici, kterou několik týdnů připravovaly především členky ČČK, zaplnily vánoční dekorace, dobrůtky i další užitečné věci, které si mohli přítomní zakoupit a podpořit tak činnost Českého červeného kříže v Mikolajicích.

Vánoční atmosféru dokreslil nejen vyzdobený sál, v němž nechyběla expozice staré mikolajské jizby o vánocích, ale také vystoupení dětí s říkadly a písničkami.
Vůní pravých Vánoc pak podtrhl punč a zákusky, které napekly místní kuchařky.

Na závěr celé akce byl rozsvícen vánoční strom.

Přejeme všem krásné prožití adventu

hgvghgzgugzugzufffsfrgfgv

Hasiči v Mikolajicích dostali novou zbrojnici

Jednotka SDH Mikolajice funguje od letošního roku v nově zrekonstruované požární zbrojnici. Investiční akce, kterou financovala obec za přispění dotace z Moravskoslezského kraje a Ministerstva zemědělství, zahrnovala kompletní opravu budovy. V interiéru byly vybudovány dvě garážové stání pro požární techniku a sociální zázemí pro jednotku. Součástí byla také výměna podlah, omítek a kompletní elektroinstalace. Nové sekční vrata jsou dimenzovány tak, aby zde v budoucnu mohla být umístěná také novější strojní technika. Zvenčí dostala budova novou fasádu a střechu, samozřejmě včetně kompletního zateplení. Vytápění zbrojnice zajišťuje nově instalovaný kogenerační kotel, který vytápí mimo hasičárny také obecní úřad a prodejnu potravin.
Přejeme hasičům, aby jim zbrojnice sloužila dle starého hasičského hesla " Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci."

fds

ewq

Nové vedení obce Mikolajice

7-mičlenné zastupitelstvo obce Mikolajice, které vzešlo z nedávných komunálních voleb, si na ustavujícím zasedání dne 5.11.2018 zvolilo nové vedení obce a další volené funkce.

Starostou obce byl zvolem pan Martin Krupa, který tento post zastává již popáté v řadě. Staronovým místostarostou byl zvolen pan Petr Jedlička.
Oba představitelé obce zastávají své pozice jako neuvolnění zástupci, tzn. že je budou vykonávat souběžně se svým občanským zaměstnáním.

Dále byly zvoleny komise a jejich předsedové a členové:

Kontrolní komise
Předseda: Ing. Tomáš Kejha
Členové: Ing. Lukáš Pracný, Michal Slanina             k

Finanční komise
Předsedkyně: Libuše Matějková
Členové: Iveta Martinková, Ing. Lukáš Pracný

Kulturní komise
Předsedkyně: Iveta Martinková
Členové: Libuše Matějková, Ing. Tomáš Kejha

Přejeme všem zastupitelům mnoho úspěchů a nových nápadů při zvelebování naší obce a života v ní.

21. Hubertova jízda

Dne 20.10.2018 proběhla 21. HUbertova jízda, která již několik let nese podtitul Selská. Selská nejen proto, že na ni obec Mikolajice získala ochranou známku regionálního produktu,a le především proto, že se již od svého založení nese v duchu koňáckých tradic a bez zbytečné komerce. Letos se i přes občasné rozmary počasí této akce zúčastnilo na 83 koní a nespočet návštěvníků.

h ffl 

Mikolajice navštívil ministr zemědělství

Dne 30.3.2017 navštívil obec Mikolajice ministr zemědělství a poslanec PS PČR Ing. Marián Jurečka. Po svém příjezdu si ministr nejdříve prohlédl obec včetně nově zrekobstruované kaple sv. Floriána a obecní prodejny potravin. Od 17.30 hodin pak proběhla v místním sále beseda s občany, starosty okolních obcí a pozvanými zástupci z řad agrárního sektoru a školství na téma venkova a jeho problematiky. Příjemné setkání doplněné o řadu podnětných dotazů, týkajících se na například problému mizejících prodejen potravin na malých obcích či zásad dlouhodobě udržitelného zemědělství. Setkání zakončilo malé pohoštění s tradičními mikolajickými frgály, na jehož přípravě se podílely ženy z obecního úřadu v Mikolajicích.

Šestnáct jednotek hasilo požár lesa v Mikolajicích

Šestnáct hasičských jednotek a vrtulník pro letecké hašení likvidovaly v pondělí 20. července odpoledne rozsáhlý lesní požár poblíž obce Mikolajice na Opavsku.

Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru MSK přijalo tísňový hovor ohlašující kouř z lesa v pondělí odpoledne ve 14:45 hod. Na místo události byly bezprostředně vyslány 4 hasičské jednotky.

Po příjezdu prvních jednotek na místo požáru bylo potvrzeno, že se jedná o požár většího rozsahu v nepřístupném terénu. Na místo byly ihned povolány další hasičské jednotky a technika. V souvislosti s dlouhotrvajícím suchem a silným větrem na místě požáru byl pro likvidaci požáru povolán vrtulník na letecké hašení.

požár

 

Vrtulník vybavený speciálním vakem na vodu v podvěsu shazoval vodu na místa určená hasiči a ti pak místa dohašovali. Likvidaci požáru komplikovala kromě silného větru i potřeba dopravy většího množství vody na hašení. Proto byly v přilehlých obcích u rybníka a požárních nádrží zřízeny tři čerpací stanoviště a hasiči kyvadlově cisternami dopravovali vodu na místo požáru.

Hasiči bojovali s požárem celou noc a požár byl lokalizován až dnes ráno 21. července 2015 v 5:35. V současnosti probíhá na místě požáru střídání hasičů, kteří budou s dohašovacími pracemi pokračovat ještě v průběhu dnešního dopoledne.

Škoda požáru byla předběžně stanovena na 6 milionů korun. Na likvidaci požáru se do současnosti účastnilo celkem 14 jednotek požární ochrany (z toho 3 jednotky HZS Moravskoslezského kraje a 11 jednotek sborů dobrovolných hasičů) a celkem 22 hasičských vozidel. Při požáru nedošlo k žádnému zranění nebo usmrcení osob.

Úterý 21. července

Po úterním šetření na místě požáru byl společně s majitelem lesů dopřesněn rozsah požáru i škoda způsobená požárem. Požár nakonec zasáhl 16 hektarů lesa a aktuálně je škoda stanovena na 3 miliony korun.

Na místě stále zasahuje 16 hasičských jednotek, které budou až do večerních hodin provádět dohašovací práce, provádět průzkum požářiště a vyhledávat a prolévat skrytá ohniska požáru.

Ve 20:00 na místo události vyjely další jednotky, k vystřídání zasahujících hasičů. Požár stále nebyl zlikvidován.

http://www.pozary.cz/clanek/117853-sestnact-jednotek-hasilo-pozar-lesa-v-mikolajicich-skoda-byla-odhadnuta-na-3-miliony-korun/

https://www.youtube.com/watch?v=MGSsJ1KgkRc&sns=fb

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

JAK SI ZAŘÍDIT..?

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 8. 12. 2022
slabý déšť 8 °C 7 °C
pátek 9. 12. slabý déšť 11/6 °C