Navigace

Obsah

Kogenerační kotel Wave

V druhé polovině letošního roku byla realizována s pomocí dotace investiční akce.

Cílem projektu, jehož partnerem je ČVUT v Praze, jsou energetické úspory a také zajištění  energetické soběstačnosti obecních budov. V rámci výstavby byl vybudován topný systému s kogeneračním kotlem Wave na pelety, který bude teplem a elektřinou zásobovat budovy obecního úřadu, prodejny potravin a požární zbrojnice. V rámci projektu byly na střechu prodejny rovněž instalovány fotovoltaické články o výkonu 10 KW.

 

rgdfhnnv

 

Jaký je princip fungování kotle?

Kotel je určen na spalování dřevních pelet. Při procesu hoření vzniká teplo, které se primárně využívá pro ohřev cirkulačního média, které se začne při dané teplotě měnit v páru. Ta poté proudí do turbíny, kterou roztáčí a přes generátor je vytvářen elektrický proud. Následně se pára ochlazuje a vzniklé teplo putuje potrubím do akumulačních nádrží v jednotlivých budovách, kde se zachytává a ukládá pro potřebu vytápění každé budovy zvlášť.

 

Jaký má systém ekonomický přínos?

Kotel při svém provozu vyrábí cca 50 kW tepelné energie za hodinu, čímž dokáže zásobovat všechny zmíněné budovy teplem. Zároveň funguje v plně automatickém režimu a pelety jsou dodávány dopravníkem z velkokapacitního zásobníku. Rovněž odpopelnění je plně automatizováno. Odpadá tak potřeba denní obsluhy ( úspora  mzdových nákladů na topiče) a veškeré vytápění je sdruženo na jednom místě. Při procesu výroby tepla vzniká také elektrická energie, jíž jsou za hodinu vyprodukovány  zhruba 3 kW. Cca 0,9 kW spotřebuje kotel na svůj vlastní provoz ( ventilátory, řídící systém apod.), dalších 2,1 kW pouští do vnitřní sítě budov. Elektřina je tak buď ihned spotřebována ( např. průměrná spotřeba el. energie v prodejně potravin je cca 1,2 kW/hod.) nebo v případě přebytku ukládána do baterií na pozdější využití např. v době, kdy je kotel v útlumovém režimu, tedy v době, kdy není potřeba dodávat teplo. Stejně funguje i fotovoltaika, jež při slunečním svitu dodává el. energii do vnitřní sítě či do baterií. Kapacita baterií je 15kW a tato kapacita stačí na cca 12 hodin provozu prodejny potravin. Např. při výpadku elektrické energie kdy zásobuje ledničky a mrazáky a nemůže tak dojít k rozmrazení potravin a tím k jejich znehodnocení.

 

jutzduzfdhdfh

 

Jaké jsou další výhody tohoto systému?

Systém je plně autonomní, takže dokáže fungovat i v situacích, kdy běžná elektropřenosová síť nefunguje. Může se tak stát např. v případě živelných katastrof či tzv. Blackoutu, tedy situace s dlouhodobým výpadkem proudu. Laicky lze tedy říci, že pokud budeme mít dostatek peletek v zásobníku, dokážeme zajistit teplo a el. energii pro všechny tři zmíněné budovy po neomezenou dobu. Byla by tak zajištěna elektrická energie pro krizový štáb či evakuační centrum pro občany.

Další výhodou je fakt, že díky ukládání energie v bateriích, dokáží při jakémkoliv výpadku elektřiny fungovat systémy všech obecních budov, lze tak ovládat např.  sekční vrata požární zbrojnice či rozhlas.

 

V čem je projekt jedinečný?

Spojení kogeneračního kotle na pelety a fotovoltaických článku je ojedinělý systém, jenž je v České republice využíván pouze na budově Univerzitního centra ČVUT pro ekonomicky efektivní budovy (UCEEB) v Buštěhradu a to jako vývojový testovací produkt. Realizace v Mikolajicích je tak pilotním projektem, který bude sloužit jako vzorový příklad pro ostatní zájemce z řad obcí i soukromých subjektů. Navíc došlo u projektu nejen k tepelnému ale i k elektrickému propojení všech tří budov a sjednocení 6 jističů do jednoho a tím k úsporám na platbách za tzv. rezervovanou kapacitu.

 

Jaká je návratnost projektu?

Vzhledem k tomu, že 80% bylo financování z dotačních prostředků je návratnost investice spočítána na cca 4-5 let provozu.

kkk

18. 9. - 4. 10. 2020

20200917 Mimořádné opatření ze dne 17.9.2020 omezení provozoven a provozu služeb s účinností od 19.9.2020 do odvolání

Úřední deskaZobrazit více

18. 9. - 4. 10. 2020

20200917 Mimořádné opatření ze dne 17.9.2020 nošení ochranných prostředků dýchacích cest s vyjímkami s účinností od 18.9.2020 do odvolání

Úřední deskaZobrazit více

17. 9. - 3. 10. 2020

20200916 Mimořádné opatření ze dne 16.9.2020 omezení provozoven a provozu služeb s účinností od 18.9.2020 od 18 hodin do odvolaní

Úřední deskaZobrazit více

17. 9. - 3. 10. 2020

20200916 Mimořádné opatření ze dne 16.9.2020 nošení ochranných prostředků dýchacích cest s vyjímkami s účinností od 18.9.2020 od 18 hodin do odvolani

Úřední deskaZobrazit více

17. 9. - 3. 10. 2020

20200916 Mimořádné opatření ze dne 16.9.2020 zákaz a omezení hromadných akci s účinností od 18.9.2020 od 18 hodin do odvolaní

Úřední deskaZobrazit více