Navigace

Obsah

Obec získala dotaci z MSK na obnovu veřejného prostranství v centru obce

Moravskoslezský kraj udělil obci Mikolajice dotaci na projekt Obnova veřejného prostranství v centru obce. Finance budou využity na obnovu prostranství před hasičskou zbrojnicí a obchodem. Stávající rozpadající se asfaltový povrch bude nahrazen zámkovou dlažbou. Dotace ve výši 400.000,- Kč by měla dle rozpočtu akce pokrýt 47,32% z celkových nákladů. Obec tak díky krajské dotaci získá reprezentativní centrum, které bude sloužit pro široké spektrum potřeb obce.

wew

 

Revize katastru nemovitostí v obci Mikolajice

V souvislosti s prováděním revize katastru nemovitostí v katastrálním území Mikolajice obce Mikolajice, která byla zahájena dne  3. 9. 2018 a která je prováděna Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, Vám dáváme na vědomí, že v týdnu od 4. 3. 2019 do 8. 3. 2019 proběhlo v obci Mikolajice místního šetření.

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava dále informuje, že v souvislosti s prováděním revize katastru nemovitostí v katastrálním území Mikolajice obce Mikolajice, se dne 24. 4. 2019 od 9:00 - 11:30 a od 12:00 - 16:30 hodin uskuteční v budově Obecního úřadu v Mikolajicích, č.p. 55, v zasedací místnosti zastupitelstva obce, jednání s vlastníky nemovitostí, za účelem projednání nesouladů zjištěných v rámci revize.

 

Jednotka mikolajických hasičů povýšila do kategorie JPO III/1

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Mikolajice změnila kategorii svého zařazení z JPO V na JPO III/1. Na základě dlouhodobé přípravy družstva i techniky, která byla prováděna ve spolupráci s HZS Opava, tak bude nově jednotka zařazena do plošného pokrytí kraje a to nejen v rámci katastru obce, ale i mimo území svého zřizovatele. Jednotka bude také dále dovybavována technikou a prostředky, aby byla schopna plnit své úkoly na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V praxi to tedy znamená mimo zvýšení prestiže také častější výjezdy jednotky a dosah na různé dotační tituly.
K dosažení této mety našim hasičům srdečně blahopřejemeghfhhjfh
 

Slavnostní otevření kogeneračního kotle Wave

 

V obci Mikolajice proběhlo ve středu 20.2.2019 slavnostní zahájení provozu kogeneračního kotle Wave, který je pilotním projektem výzkumného týmu z ČVUT v Praze – Univerzitního centra energeticky efektivních budov a je první takovouto instalací na světě.

Celou akci otevřelo živé vysílání České televize, která ve svém více než 8 minut trvajícím vstupu přiblížila funkci kotle a jeho výhody divákům napříč celou republikou. Následovala tisková konference, na níž se přítomní novináři dozvěděli informace o vývoji kotle, jeho instalaci v Mikolajicích i funkčních vlastnostech. Následně se všichni přítomní přesunuli k zakončení slavnostního aktu, při němž nechybělo přestřižení pásky, a byl tak pomyslně ukončen zkušební provoz a zahájen provoz běžný.
Starostovi obce Martinu Krupovi pomáhali s přestřižením pásky vývojář a duchovní otec kotle Wave Jakub Maščuch z ČVUT v Praze, projektant instalace v Mikolajicích Roman Mendrygal a Jan Marek, ředitel odboru Rady pro vědu, výzkum a inovace při Vládě ČR. Následovala prohlídka kotle, která volně přešla do odpoledního workshopu, na němž se starostové okolních obcí i další účastníci dozvěděli o výhodách a instalace kogeneračních kotlů pro zvýšení ekonomické efektivity budov.

rgergcvxghgfhgfhfhfhfjfjdtjzktzk

Další fotografie naleznete po kliknutí zde
Reportáž České televize naleznete po kliknutí zde (46 minuta)

Změna otevírací doby hospody U našich

Upozorňujeme návštěvníky místního pohostinství na změnu otevírací doby.
Od 11.2. bude hospoda U našich nově otevřena každou středu 18:00-21:00.
Úterní otevírací doba je zrušena.

Děkujeme za pochopení 

 

Tříkrálová sbírka

V letošní Tříkrálové sbírce, která se v naší obci konala v sobotu 12.1.2019 bylo vybráno na dobročinné účely celkem 14.990,- Kč.
Za každý dar srdečně děkujeme

fgdf

 

Chcete vědět vše o aktuálním dění v naší vesnici?

staňte se našimi přátely na facebooku

facebook facebook.com/obec-mikolajice

 

 

Aktuálně

fdf